loader image

Okul ile Ev Eğitimi

Okul ile Ev Eğitimi

Ev gibisi yok.

Ev Ödev

Dorothy’in ‘Oz Büyücüsü’nde’ kullandığı bu ünlü cümle alfabeyi, matematiği ve benzeri konuları öğrenmek amacıyla kullanılmıştı. Concoria Üniversitesi ve Monut Allison Üniversitesi’nin güncel bir araştırmadaki bulgulara göre çocuklara evde eğitim vermek onları akademik anlamda eğitime hazırlamak için son derece faydalı.
Concordia Üniversite’si Eğitim Departmanı öncü yazarlarından Prof. Sandra Martin-Chang’ın yaptığı açıklamaya göre ‘Programlandırılmış şekilde evde verilen eğitim, tipik olarak deneyimlenmiş, umumi yani genel okullarda verilen eğitime göre daha fazla akademik performans fırsatları sunmaktadır.’

Canadian Journal of Beheviour Science’in yayınladığı bir diğer araştırmaya göre ise, Nova Scotia ve New Brunswick’te yaşayan 74 çocuktan 37 tanesi evde eğitim alan çocuklardan oluşmakta, diğer 37 tanesi de umumi okullara giden çocukları kapsamaktadır. Yaşları 5 ile 10 arasında değişen her bir çocuktan, araştırma ekibinin gözetimi altında okuma, yazma ve aritmetik yeteneklerini ölçmek için standardize edilmiş testler uygulanmıştır.

Martin-Chang ise konuyla ilgili şunları belirtmiştir. ‘Değerlendirmiş olduğumuz umumi okullara giden öğrencilerden yaşlarına göre beklenilenin üzerinde sonuçlar elde edilmiş olmakla birlikte, diğer yandan evde eğitim almış çocuklar, umumi okullara giden akranlarından daha iyi sonuçlara ulaşmıştır:
Bu çocuklar matematikte 0.50, okuma becerilerinde ise 2.2 puan daha ileridedir. Bu avantajı sağlayan faktörler arasında sınıf mevcudunun az olması, daha bireyselleştirilmiş bir eğitim olanağı veya okuma ve yazma gibi ana konuların daha akademik olarak ele alınması olarak gösterilmektedir.’

Araştırma ekibi annelerin medeni durumlarına, çocuk sayısına, mesleki eğitim ve aylık gelirlerine ilişkin sorular yöneltmiş ve araştırma sonucu göstermiştir ki programlanmış olarak evde alınan eğitimle bağlantılı olan avantajların ailenin gelir düzeyi veya annenin eğitimiyle ilgili hiçbir ilişki bulunmamaktadır.

Geleneksel eğitim ve eğitim almamış aileler aralarında karşılaştırma

Bu araştırma, 12 tane ev ortamında programlanmamış olarak eğitim almış çocuklardan oluşan bir alt grubu kapsamaktadır. Diğer bir değişle ‘unschooling’ olarak adlandırılan bu eğitim tarzı öğretmensiz, ders kitapsız ve değerlendirmesiz olarak uygulanmıştır.

‘Tüm yedi akademik ölçülerde programlanmamış grupta eğitim alan çocuklar programlanmış ev okulundaki grupla karşılaştırıldığında daha az başarılı olmuştur’ Martin-Chang konula ilgili şuları kaydetmiştir ‘Hatta bazı testlerde bu iki grup arasındaki farklar bir ile dört not arasında olduğu tespit edildi.’

Programlanmış ev ortamında eğitim alan çocuklar, eğitimini programlanmamış ev derslerinde almış olan çocuklardan önemli bir şekilde daha yüksek puan almış olduğu görüldü. Martin-Chang konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ‘Bu arada umumi okullarda okuyan çocuklar programlanmamış ev eğitimine tabi olan öğrencilerden tüm yedi testte de daha yüksek ortalama notlara ulaşabildi. Umumi okullar çocukların sosyalleşmesinde önemli bir rol oynar. Ancak ev eğitimi, bir çocuğun öğrenmesinin hızlandırılması gibi süreçlerde daha önemli faydalar sağlamaktadır.’

Yapılan tahminlere göre Kanada’da çocukların yüzde biri evde eğitime tabi tutulmakta, Ulusal Eğitim İstatistik Merkezi’nin 2008 yılı tahminlerine göre ise Aremika’da 1.5 milyon çocuk evde eğitim almaktadır.

Bu araştırma McCain Fellowship Vakfı ve Doğa Bilimleri ve Mühendislik araştırma konseyi tarafından desteklenmiştir.

Kaynak Concordia University
Çeviri Psikolog Nurdan Gündoğdu

Picture of Psikolog Club

Psikolog Club

Psikolog Club - Psikoloji üzerine bilgiler ve psikologların görüşleri

Hayat Paylaştıkça Güzel

Yazımızı paylaşın

Bildiri Gönder
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

0
Düşüncelerini paylaş, lütfen yorum yap.x

Psikolog Club Facebook